Nyárindító Vászonkép Nyereményeső!

Ismét vászonkép nyereményjátékot szervezünk Facebook oldalunkon!

Korábbi nyereményjátékaink sikerén felbuzdulva újra játszunk veletek.

Nyárindító Vászonkép Nyereményeső játékunkban ismét 3 db vászonképet sorsolunk ki!

Ha meg szeretnéd nyerni az egyik nyereményünket, nem kell mást tenned, mint Facebook oldalunkon megjelent nyereményjátékot kihirdető posztunkat likeolod, valamint kommentben megírod milyen fotóról készüljön a nyeremény vászonképed, és azt hová helyeznéd.

A megosztás nem feltétele a játéknak, de megköszönjük, ha megteszed. Ha megvan a like és a komment (mindkettő kell!), akkor csak július 03-ig kell várnod a sorsolásig.

Vászonkép nyereményedet a szerkesztőnkben elkészítheted, és mi ingyen kiszállítjuk neked! 🙂

A nyertesek nevét Facebook oldalunkon fogjuk közzé tenni, ezért is érdemes követni minket ott!

Nyeremények:

1., 2. és 3. díj 1-1 db 60x40cm-es vászonkép.

Vászonkép formáinkat itt tudod megnézni:

https://vaszonkepvilag.hu/arlista/

A nyereményjátékunk 2024. június 01-jén, a játék poszt megjelenésekor kezdődik, és június 30-án éjfélig tart. A nyertesek kihirdetése legkésőbb június 03-án 20:00 óráig megtörténik külön bejegyzésben.

Ui.: Ne dőlj be csalóknak!  Adataidat ne add ki! Ha nyertél, akkor a nyeremény posztban fogod látni a nevedet.

Sok szerencsét minden játékosnak!

További infók a játékról és a nyereményjáték szabályzat:

 

FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

„Nyárindító Vászonkép Nyereményeső” 

 1. A JÁTÉK ÉS SZERVEZŐJE

1.1 a játék szervezője

Szervező: Vektor Print Kft. (a továbbiakban: Szervező)

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tokaji út. 3.

Cégjegyzékszáma: 15-09-084770

Adószáma: 26161370-2-15

1.2 a játék elnevezése

„Nyárindító Vászonkép Nyereményeső”

1.3 a játék meghatározása

A Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com címen elérhető Facebook oldalán (Vászonképvilág) 2024. június 01. és 2024. június 30. között.

A játék időtartama alatt a Vászonképvilág facebook oldalán a játékot tartalmazó bejegyzést lájkolnia kell a játékban résztvevőnek, valamint kommentben meg kell írnia, hogy milyen fotóról szeretne vászonképet, valamint az elkészült képet hová helyezné ki. Vállalja továbbá, hogy nyerése esetén a nyeremény vászonképről készít egy fotót, melyet a szervezők megoszthatnak a vászonképvilág facebook oldalán.

A játékra megadott időszak lejártát követően a résztvevők közül játék végén 3 véletlenszerűen kiválasztott játékos kerül kisorsolásra. A nyertes a facebook-on keresztül üzenetben kerül kiértesítésre legkésőbb 2024. július 03-ig.

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

1.4 a nyeremények:

 1. díj: 60x40cm vászonkép
 2. díj: 60x40cm vászonkép
 3. díj: 60x40cm vászonkép

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyeremény kézbesítése a nyertessel történő egyeztetés szerint történik.

 1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐK

2.1 a játékban résztvevők személyi feltételei:

A Játékban részt vehet, aki a játék felhívása szerint jár el (lájkolja a bejegyzést, kommentben leírja a milyen fotóról szeretne vászonképet, valamint az elkészült képet hová helyezné ki, és a nyereményről készült fotót a szervezők rendelkezésére bocsátja), valamint cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges. Amennyiben a résztvevő jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem jogosult részt venni.

2.2 a játékra való jelentkezés:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a játékban résztvevő lájkolja a játékról szóló bejegyzést, és kommentben megadja a kért információt.

2.3 a játékból kizárt személyek köre:

Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA, A SORSOLÁS:

3.1 a Játék időtartama:

Kezdete 2024. június 01., és 2024. június 30. napján fejeződik be.

3.2 a sorsolás:

 1. július 03-ig kerül végrehajtásra számítógépes program használatával.

A sorsolás eredményét a szervezők a Vászonképvilág Facebook oldalán posztolják ki legkésőbb 2023. október 20-ig.

 1. ADÓZÁSI INFORMÁCIÓK:

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.

A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.

 1. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM:

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottjai ismerhetik meg.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

6.1 A szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6.2 A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

6.3 Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a magyar weboldalért a Facebook Ireland Limited (Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal. Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Facebook.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

6.4 A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

  1. május 29. Vektor Print Kft.